Vlasta Mikundová dnes patří k předním autorům podmaleb na sklo, a to z pohledu stylového i technologického. Používá stejné barvy jako staří mistři (tedy vodorozpustné, na sklo těžko aplikovatelné barvy).

Ve své uměleckořemeslné práci využívá výtvarné postupy, které nacházíme u původních podmaleb v minulosti: rozmývání barev, stínování plochým štětcem, práci s rozštěpeným dřívkem. Ve své tvorbě ovšem hledá i nové možnosti, které naskýtá malování na sklo - jako je používání tenkých lazurních vrstev barvy, napodobování kresby dřeva, rytí do vlhké barvy. Že tuto akvarelovou techniku dokonale ovládá dokazuje její dosavadní tvorba.

Své náměty čerpá z lidového života Moravy a Valašska. Její obrázky jsou jemné, krásné a inspirující.